Beynin ventriküllerinin bebeklerde genişlemesi

İçerik

Doğumdan sonra bebeklerde oldukça sık, beynin ventrikülleri büyür. Bu durum her zaman, tedavi reçetesinin gerektiği hastalığın varlığı anlamına gelmez.

Beynin ventriküler sistemi

Beynin ventrikülleri, likör sıvısının oluşumunun ve dağılımının gerçekleştiği birbirine bağlı birkaç rezervuardır. Likör beyni ve omuriliği yıkadı. Normalde, ventriküllerde her zaman belirli bir miktarda beyin omurilik sıvısı olduğunda.

Korpus kallozumun her iki yanında iki büyük likör sıvı toplayıcısı bulunur. Her iki ventrikül birbirine bağlıdır. Sol tarafta, ilk ventrikül ve sağda - ikincisi. Boynuzlardan ve bedenden oluşurlar. Yanal ventriküller, 3 ventrikül içeren küçük deliklerden oluşan bir sistem üzerinden bağlanır.

Beyincik ve medulla oblongata arasındaki distal beyinde 4 ventrikül bulunur. Boyut olarak oldukça büyük. Dördüncü ventrikül elmas şeklindedir. Elmas şeklindeki fossa denilen deliğin dibinde bulunur.

Düzgün ventriküler fonksiyon, gerekirse beyin omurilik sıvısının subaraknoid boşluğa girmesini sağlar. Bu bölge beynin katı ve örümcek kabukları arasında bulunur. Bu yetenek, çeşitli patolojik koşullar altında gerekli BOS hacmini kaydetmenize olanak sağlar.

Yenidoğan bebeklerde sıklıkla lateral ventriküllerde dilatasyon vardır. Bu durumda, ventriküllerin boynuzları dilate edilir ve vücut bölgelerinde artan bir sıvı birikimi de gözlenebilir. Bu durum sıklıkla hem sol hem de sağ ventrikülde bir artışa neden olur. Ayırıcı tanıda ana beyin toplayıcıları alanında asimetri ortadan kalkar.

Ventriküllerin boyutu normal

Bebeklerde sıklıkla ventriküller genişler. Bu durum çocuğun ciddi bir şekilde hasta olduğu anlamına gelmez. Her bir ventrikülün boyutu belirli değerlere sahiptir. Bu göstergeler tabloda gösterilmektedir.

Anatomik yapı

Mm derinlik

Birinci ve ikinci ventriküller (lateral)

4

Üçüncü ventrikül

5

Dördüncü ventrikül

4

Normal performansı değerlendirmek için lateral ventriküllerin tüm yapısal elemanlarını belirlemek için de kullanılır. Yan tankların derinliği 4 mm'den az, ön boynuzu 2 ila 4 mm, oksipital boynuzu 10 ila 15 mm olmalıdır.

Ventriküler genişlemenin nedenleri

Erken doğan bebekler doğumdan hemen sonra ventrikülleri genişletmiş olabilir. Simetrik olarak düzenlenirler. Bu durumda bir çocukta intrakraniyal hipertansiyon belirtileri genellikle ortaya çıkmaz. Eğer boynuzlardan sadece bir tanesi hafifçe artarsa, bu patolojinin varlığının kanıtı olabilir.

Aşağıdaki nedenler ventriküler genişlemenin gelişmesine neden olur:

 • oksijen yetmezliği fetus, plasenta yapısında anatomik bozukluklar, plasenta yetmezliğinin gelişimi. Bu tür koşullar, doğmamış çocuğun beynine giden kan beslemesinin bozulmasına yol açarak intrakranial toplayıcıları genişletmesine neden olabilir.

 • Kafa yaralanmaları veya düşmeleri. Bu durumda, beyin omurilik sıvısı çıkışını bozar. Bu durum ventriküllerde suyun durgunluğuna yol açarak intrakraniyal basıncın artmasına neden olabilir.

 • Patolojik emek. Travmatik yaralanmalar, ayrıca doğum sırasında öngörülemeyen durumlar, beyine kan beslemesinin bozulmasına yol açabilir. Bu acil durumlar genellikle ventriküler genişlemenin gelişimine katkıda bulunur.

 • Hamilelikte bakteriyel enfeksiyonlarla enfeksiyon. Patojenik mikroorganizmalar plasentayı kolayca geçebilir ve bir çocukta çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

 • Uzun süreli emek. Amniyotik sıvının deşarjı ile bebeğin atılması arasında çok uzun süre olması, dilate ventriküllerden beyin omurilik sıvısı çıkışının ihlal edilmesine neden olan intragener hipoksinin gelişmesine neden olabilir.

 • Beyinde bulunan onkolojik oluşumlar ve kistler. Tümörlerin büyümesi, intraserebral yapılar üzerinde aşırı baskı uygular. Bu, ventriküllerin patolojik genişlemesinin gelişmesine yol açar.

 • Yabancı cisimler ve unsurlarBu beyinde var.

 • Bulaşıcı hastalıklar. Birçok bakteri ve virüs kan-beyin bariyerine kolayca nüfuz eder. Bu, beyinde çok sayıda patolojik oluşumun gelişimine katkıda bulunur.

Fetal hipoksi
Kafa yaralanmaları veya düşmeleri
Patolojik emek
Hamilelikte bakteriyel enfeksiyonlarla enfeksiyon
Beyinde bulunan onkolojik oluşumlar ve kistler
Bulaşıcı hastalıklar

Kendini nasıl gösterir?

Ventriküllerin genişlemesi her zaman advers semptomların ortaya çıkmasına yol açmaz. Çoğu durumda, çocuğun patolojik bir sürecin varlığını gösterecek herhangi bir rahatsızlık belirtisi yoktur.

Sadece belirgin ihlallerle hastalığın ilk olumsuz belirtilerine başlar. Bunlar şunları içerir:

 • Yürüme bozukluğu. Yeni yürümeye başlayan çocuklar topuklara vurmaya veya basmaya başlar.

 • Görme bozukluklarının görünümü. Çocuklarda sıklıkla şaşılık şeklinde kendini gösterirler veya çeşitli konulara yeterince iyi odaklanmamıştır. Bazı durumlarda, çocuk küçük nesnelere bakıldığında geliştirilmiş çift görme görülebilir.

 • Ellerin ve ayakların titremesi.

 • Davranış bozuklukları Çocuklar daha halsiz ve uyuşuk hale geliyor. Bazı durumlarda kayıtsız bile. Bir çocuğun bir tür oyun ya da eğlence aktivitesini sürdürmesi çok zordur.

 • Baş ağrısı. Kafa içi basınç artışı ile tezahür etti. Ağrının doruğunda kusma olabilir.

 • Baş dönmesi.

 • İştah azalması. Yaşamın ilk aylarındaki bebekler emzirmeyi reddediyor, kötü besleniyor. Bazı durumlarda, çocuk daha fazla yetersiz kalır.

 • Uyku bozukluğu Yeni yürümeye başlayan çocuklar uykuya dalmakta zorluk çekebilir. Bazı bebekler uykusunda yürürler.

Hastalık değişen şiddette olabilir. Minimal semptomlarla hafif bir seyir hakkında konuşurlar. Baş ağrısı, baş dönmesi ve yüksek kafa içi hipertansiyonu gösteren diğer semptomların ortaya çıkmasıyla, hastalık orta derecede şiddetli hale gelir. Çocuğun genel durumu ciddi şekilde bozulursa ve yatan hastalardaki tedavi gerekliyse, hastalık ağırlaşır.

etkileri

Beynin ventriküler bölgesinde uzantıların ortaya çıkmasına neden olan patolojik durumların geç teşhisi çocuğun daha da gelişmesini etkileyebilir. İlk kalıcı ventriküler dilatasyon semptomları, 6 aylık bebeklerde gözlenir.

Likör sıvısı çıkışının bozulması, kafa içi basıncında kalıcı bir artışa yol açabilir. Şiddetli hastalık ile - bilinç bozukluklarının gelişimine katkıda bulunur. Görme ve işitme bozukluğu, bir çocukta işitme kaybının ve görme bozukluğunun gelişmesine yol açar. Bazı bebeklerde epileptik nöbet ve nöbet var.

tanılama

Ventriküllerin tam boyutunu belirlemek ve ayrıca derinliğini bilmek için doktorlar çeşitli muayene yöntemleri belirler.

En bilgilendirici ve güvenilir:

 • Ultrason muayenesi. Ventriküllerin kantitatif göstergelerini doğru bir şekilde tanımlamanıza ve ventriküler indeksi hesaplamanıza olanak sağlar. Ultrason kullanılarak, çalışma sırasında serebral kolektörlerde bulunan likör sıvısının hacmini tahmin etmek mümkündür.

 • Bilgisayarlı tomografi. Yüksek doğrulukla beynin tüm ventriküllerinin yapısını ve boyutunu tanımlamanıza olanak sağlar. İşlem güvenlidir ve çocuğun ağrılı hislerine neden olmaz.

 • Manyetik rezonans görüntüleme. Tanı koymanın zor olduğu zor tanı vakalarında kullanılır. Tüm çalışma boyunca hareket edemeyen büyük çocuklar için uygundur. Küçük çocuklarda MRG genel anestezi altında yapılır.

 • Fundus'un incelenmesi.

 • Neurosonography.

Ultrason muayenesi
Bilgisayarlı tomografi
Manyetik rezonans görüntüleme
Fundus'un incelenmesi
neurosonography

tedavi

Beynin ventriküllerinin dilatasyonuna ve asimetrisine yol açan patolojik durumların tedavisi, genellikle bir nörolog tarafından yapılır. Bazı vakalarda, hastalığın nedeni bir lezyon veya kafa travmasının bir sonucu olduğunda, bir beyin cerrahı doktoru katılır.

Patolojik semptomları ortadan kaldırmak için aşağıdaki tedavi yöntemleri kullanılmaktadır:

 • Diüretik ilaçların atanması. Diüretikler intrakraniyal hipertansiyon belirtilerini azaltır ve bebeğin refahını artırır. Ayrıca BOS oluşumunun normalleşmesine katkıda bulunurlar.

 • nootropics. Beynin işleyişini geliştirir, ayrıca kan damarlarına iyi bir kan tedarikine katkıda bulunurlar.

 • Yatıştırıcı etkisi olan ilaçlar. Artan kaygı ve ajitasyondan kurtulmak için kullanılırlar.

 • Potasyum müstahzarları. İdrar atılımına olumlu etkisi. Bu, vücutta artan beyin omurilik sıvısı miktarını azaltmaya yardımcı olur.

 • Multivitamin kompleksleri. Hayati süreçlerde yer alan tüm gerekli mikro elementleri telafi etmek için kullanılırlar. Ayrıca vücudu güçlendirmeye yardımcı olur ve daha iyi hastalık direncine katkıda bulunur.

 • Rahatlatıcı ve rahatlatıcı masaj. Kas tonusunu azaltmanıza izin verir ve ayrıca sinir sistemini gevşetmenize yardımcı olur.

 • Terapatik jimnastik. Likör sıvısının çıkışının normalleşmesine yardımcı olur ve beyin ventriküllerinde durgunluğunu önler.

 • Endikasyonları için antibakteriyel veya antiviral ilaçların amacı. Yalnızca virüs veya bakteri hastalığın nedeni olduğunda kullanılır. Kurs resepsiyonuna atanmış.

 • Cerrahi tedavi Çeşitli hacim oluşumlarının varlığında veya kraniyoserebral yaralanmalara bağlı kafatası kırığı nedeniyle kemik parçalarının çıkarılmasında kullanılır.

görünüm

Durum bebeklik döneminde ve erken bebeklik döneminde gelişirse, hastalığın seyri genellikle olumludur. Uygun tedavi ile tüm rahatsızlık verici belirtiler hızla geçer ve bebeği rahatsız etmez. Yüksek kafa içi basıncı normalleştirilir.

Daha büyük çocuklarda, hastalığın prognozu biraz farklıdır. Olumsuz semptomların tedavisi çok daha zordur. Hastalığın uzun süreli seyri kalıcı görsel ve işitme bozukluğuna yol açabilir. Tedaviye zamanında başlanmadıysa, çoğu durumda çocuğun zihinsel ve zihinsel gelişimini olumsuz yönde etkileyen kalıcı rahatsızlıkları vardır.

Komarovsky, bebeklerde beynin ventriküllerinin genişlemesini ve sonuçlarını anlatacak.

Referans amaçlı sağlanan bilgiler. Kendi kendine ilaç verme. Hastalığın ilk belirtilerinde doktora danışın.

gebelik

gelişme

sağlık